Spoedtandarts

Voor pijnklachten of spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met Tandartsenpost 010 gevestigd op de Dr. Molewaterplein 30 in het Erasmus MC naast de huisartsenpost. Er zijn tandartsen van 08.00-23.00 op locatie aanwezig en 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en bij acute hulp of nabloeding oproepbaar.
Wij verzoeken u van te voren telefonisch contact met hen op te nemen voordat u naar de Tandartsenpost toe gaat. U kunt TAP010 bereiken op 085-1051760.
De behandeling dient direct per pin of contant voldaan te worden.

Voor pijnklachten op werkdagen belt u zo vroeg mogelijk naar onze praktijk. Wij streven ernaar u op dezelfde dag of anders z.s.m. te helpen.
Houdt u er rekening mee dat u eventueel behandeld kan worden door een andere arts en dat de wachttijden langer kunnen zijn dan u van ons bent gewend.
Onze praktijk is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.00-13.00 en van 14.00-17.00 uur. Op vrijdag van 08.00-12.00 uur op telefoonnummer 0180-615252

contact