Kindertandarts

Voor kinderen is het belangrijk dat ze stapsgewijs aan de tandheelkundige behandeling kunnen wennen. Vertrouwen winnen speelt daarom een belangrijke rol. De tandarts zal dan ook duidelijke afspraken maken met uw kind en zich aan deze afspraken houden. De kindertandarts vertelt uw kind aan het eind van de behandeling altijd wat er de volgende keer te wachten staat

Dhr. Mokhtari heeft zich gespecialiseerd in kindertandheelkunde (Stomatologie Pediatrique) bij professor Defez in Parijs. Dhr. Mokhtari is een aantal jaren werkzaam geweest bij jeugdtandverzorging te Rotterdam.

contact