Voor pijnklachten of spoedgevallen buiten werktijden kunt u contact opnemen met Tandartsenpost010 gevestigd op de Dr. Molewaterplein 30, in het Erasmus MC naast de huisartsenpost. Er zijn tandartsen van 08.00-23.00 op locatie aanwezig en 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar en bij acute hulp of nabloeding oproepbaar. Wij verzoeken u van te voren telefonisch contact op te nemen met Tandartsenpost010 voordat u er naar toe gaat.

U kunt TAP010 bereiken op: 085-1051760

De behandeling dient direct per pin of contant voldaan te worden.