Lachgas

Sinds enige tijd biedt onze praktijk ook behandelingen aan met behulp van lachgas sedatie. Voor extreem angstige patiënten of voor mensen met een verstandelijke beperking waarbij een behandeling op de traditionele wijze lastig uit te voeren is kunnen we gebruik maken van lachgas sedatie. Lachgas wordt toegediend via een neuskapje. Het lachgas zorgt ervoor dat u een roes ervaart en zal de tandarts toelaten zijn behandeling voort te zetten. Uiteraard wordt vooraf eerst alles goed besproken, uw gezondheid besproken en zo nodig een proefsessie uitgevoerd. Pas als uw tandarts er zeker van is dat een lachgas behandeling bij u van toepassing is zal hij deze methode inzetten. Tijdens de behandeling wordt u nauwlettend geobserveerd en voert de tandarts de benodigde behandeling uit. Zodra uw behandeling klaar is wordt de toediening van lachgas gestopt en bent u binnen 5 minuten weer uit de roes en kunt u gewoon uw dagelijkse bezigheden weer oppakken.

Schroom niet uw tandarts om meer informatie te vragen.

Lachgas
Lachgasbehandeling

Lachgasbehandeling